Sérsniðin ráðgjöf fyrir grunnskóla, leikskóla og frístundamiðstöðvar

Miðja máls og læsis býður öllum leik- og grunnskólum og frístundamiðstöðum upp á fræðslu og ráðgjöf varðandi mál og læsi.  Fræðsluna  er hægt að sníða að þörfum hvers og eins, s.s. stutt erindi, námskeið, fræðslufundi, vinnufundi og ráðgjöf með eftirfylgd.

Dæmi um námskeið og erindi sem Miðja máls og læsis býður upp á:

Bernskulæsi

Umræða um málþættina

  •         Þroskaþættir
  •         Gæðamálörvun
  •         Bein vinna með mál- og læsisþætti

Hvernig á að lesa fyrir börn

Samræðulestur

Námshugmyndir (orðaforði, frásagnir, samskipti, hlustun o.fl.)

Lýðheilsa.

Mál og læsi í frístund

Í daglegu starfi

Rýna í vikuáætlun

Læsi í víðum skilningi

Samræðulestur

Mál og læsi í grunnskóla

Lesfimi, umskráning, lesskilningur, hlustun, ritun, stafsetning, lestrarvandi, framsögn o.fl.

Læsi á yngsta- mið- eða unglingastigi

Læsi í víðum skilningi

Lestrarþjálfun og lesskilningur á mið- og unglingastigi

Leiðir í vinnu með mál og læsi

Kennsluhugmyndir

Læsi og umhverfi

Hvað gerir þú í stofunni þinni til að styðja við samskiptafærni í leik- og grunnskóla eða frístund?

Mál og læsi í leikskólabarna - fyrir aðstandendur

Fræðsla fyrir foreldra, ömmur og afa um málþorska og orðaforða. Að lesa er ekki bara að lesa

Mál og læsi grunnskólabarna - fyrir aðstandendur

Fræðsla fyrir foreldra, ömmur og afa um málþorska og orðaforða.

Að láta lesa heima/heimalestur

Eflum bóklestur - bókasmakk

Leiðir til að kveikja áhuga barna á bóklestri.

Dyslexia og tæknin

Hvernig má nýta tæknina fyrir nemendur með dyslexíu?

Spjaldtölvur í starfi með mál og læsi

Upplýsingar um forrit.

Hugmyndir og leiðir.

Mat á stöðu barna, niðurstöður/úrvinnsla

Hvernig lesum við úr niðurstöðum og nýtum þær til gagns?

Lestrarteymi/læsisteymi

Leikskólar, grunnskólar og frístund.

Ráðgjöf við uppbyggingu teyma.

Hlutverk teyma og verklag.

Læsisáætlanir

Leikskólar, grunnskólar og frístund.

Ráðgjöf við uppbyggingu áætlana.

Íslenska sem annað tungumál og virkt tvítyngi

Leikskóli/grunnskóli/frístund

Fræðsla og ráðgjöf sniðin að hverri starfsstöð.

Ráðgjöf vegna þróunarstarfs eða samstarfsverkefna

Þróun samstarfs leikskóla, grunnskóla, milli skólastiga og milli skóla og frístundar. Samfella í námi barna 2 til 16 ára.

Íslenskur málþroski út frá íslenskum rannsóknum

Umræða um íslenskar rannsóknir á málþroska

Beiðni um ráðgjöf