Sérsniðin ráðgjöf fyrir grunnskóla, leikskóla og frístundamiðstöðvar

Miðja máls og læsis býður öllum leik- og grunnskólum og frístundamiðstöðum upp á fræðslu og ráðgjöf um mál og læsi.  Fræðsluna er hægt að sníða að þörfum hvers og eins, s.s. stutt erindi, námskeið, fræðslufundi, vinnufundi og ráðgjöf með eftirfylgd. 

Beiðni um ráðgjöf, fræðslu eða námskeið sendist til mml(hjá)reykjavik.is 

Dæmi um fræðslu og ráðgjöf frá Miðju máls og læsis

Hugtakanotkun.

Hvað segja rannsóknir?

Fræðsla og ráðgjöf sniðin að hverri starfsstöð.

Hagnýtar leiðir, fræðsla og ráðgjöf sniðin að hverri starfsstöð.

Námsgreinin íslenska sem annað tungumál og hæfnirrammar Aðalnámskrár, kafli 19,4.

Hagnýtar leiðir og verkfæri.

Foreldrasamstarf

Fræðsla og ráðgjöf sniðin að hverri starfsstöð

Umræða um málþættina

  •         Þroskaþættir
  •         Gæðamálörvun
  •         Bein vinna með mál- og læsisþætti

Hvernig á að lesa fyrir börn

Samræðulestur

Námshugmyndir (orðaforði, frásagnir, samskipti, hlustun o.fl.)

Lýðheilsa

Í daglegu starfi

Rýna í vikuáætlun

Læsi í víðum skilningi

Samræðulestur

Lesfimi, umskráning, lesskilningur, hlustun, ritun, stafsetning, lestrarvandi, framsögn o.fl.

Læsi á yngsta- mið- eða unglingastigi

Læsi í víðum skilningi

Hvernig á að hlusta á börn lesa?

Hvernig er hægt að efla orðaforða og lesskilning barna?

Fræðsla sniðin að hópnum hverju sinni

Leiðir í vinnu með mál og læsi

Kennsluhugmyndir

Hvað gerir þú í stofunni þinni til að styðja við samskiptafærni í leik- og grunnskóla eða frístund?

Fræðsla fyrir foreldra, forsjáraðila, ömmur og afa um málþroska og orðaforða. Að lesa er ekki bara að lesa.

Fræðsla fyrir foreldra, ömmur og afa um málþorska og orðaforða.

Að láta lesa heima/heimalestur

Leiðir til að kveikja áhuga barna á bóklestri.

Nám stutt af tækni. Hvað nýtist nemendum með dyslexíu?

Upplýsingar um forrit.

Hugmyndir og leiðir.

Hvernig nýtum við niðurstöður í þágu barna og skólastarfs?

Leikskólar, grunnskólar og frístund.

Ráðgjöf við uppbyggingu teyma.

Hlutverk teyma og verklag.

Ráðgjöf við gerð áætlana og eftirfylgd.

Þróun samstarfs leikskóla, grunnskóla, milli skólastiga og milli skóla og frístundar. Samfella í námi barna 2 til 16 ára.

Hvað segja rannsóknir um íslenskan málþroska?

Hvað getum við gert fyrir þau sem vilja bara tala ensku? Hvernig getum við eflt málumhverfi allra svo öll njóti tækifæra til náms?

Viðhorf og hugmyndir um tungumál

Notkun tungumála og tækifæri í skóla- og frístundastarfi

Aðgerðir
-Stundum, daglega, alltaf

Vænlegar aðferðir til þess að málstefnuvinna hafi áhrif á málumhverfi barna og ungmenna

Fræðsla og ráðgjöf sniðin að hóp og starfstöð hverju sinni.