Frístundakort / Leisure Card / Karta rekreacyjna dla dzieci i młodzieży

Frístundakort er styrkjakerfi í frístundastarfi fyrir 6 – 18 ára börn og unglinga með lögheimili í Reykjavík. Nánari upplýsingar má finna inn á síðu Reykjavíkurborgar og til hægri á síðunni eru leiðbeiningar / upplýsingar á nokkrum tungumálum.

The leisure card (frístundakort) is a grant system specifically for organized leisure activities for 6-18 year old children and youth who have legal residence in Reykjavík. More information can be found on the Reykjavík website. On the right side of this website are instructions and informaton in different languages (in Polish, English, Vietnamese, Lithuanian, Russian, Thai, Arabic, and Spanish).

Założeniem i celem Karty Rekreacyjnej (Frístundakortið) jest to, aby wszystkim dzieciom i młodzieży w Reykjaviku w wieku 6-18 lat umożliwić udział w konstruktywnych zajęciach rekreacyjnych, niezależnie od ich sytuacji społecznej lub ekonomicznej. Karta Rekreacyjna (Frístundakort) ma na celu zwiększenie społecznej równości oraz zwiększenia zainteresowania zajęciami sportowymi, sztuką i rozrywką.