• Mál- og lesskilningur barnsins er grunnurinn að árangri þess í öðrum námsgreinum
  • Lestrarnámi lýkur ekki þó börnin fari að lesa
  • Það þarf að kenna börnum lesskilningsleiðir
  • Viðhorf foreldra / forráðamanna til lesturs hefur áhrif á þróun lesturs hjá barninu
  • Hrós og hvatning foreldra eru grunnur að námsáhuga og námsgleði
  • Gott samstarf við skóla barnsins skiptir sköpum fyrir nám þess alla skólagönguna