Búnaðarbanki SFS

Inn á heimasíðu Búnaðarbankans SFS má finna fullt af skemmtilegu dóti til að prófa ýmsar nýjungar til að auðga námið… eða eins og kemur fram á síðunni: ,,Gersemar og þarfaþing, skoðaðu, pantaðu og fáðu að láni – fullt af skemmtilegu dóti fyrir kennslustofuna.“ Þetta er hugsað fyrir leik- , grunn- og frístundastarf.

Dagblöð í skólum

Morgunblaðið heldur úti vef sem ber nafnið Dagblöð í skólum, þar segir meðal annars:

Með því að nota dagblöð í kennslu teljum við að námið verði fjölbreytt og lifandi og þar ættu allir að finna viðfangsefni við sitt hæfi.

Markmið með því að nota dagblöð í kennslu eru eftirfarandi:

  • Að venja nemendur við dagblaðalestur.
  • Að þjálfa nemendur í lestri á mismunandi textum (auglýsingum, fréttagreinum o.fl.)
  • Að venja nemendur við að segja skipulega frá því sem þeir hafa lesið, bæði munnlega og skriflega.
  • Að nemendur temji sér gagnrýna hugsun, spyrji spurninga og leiti svara.
  • Að upplýsa nemendur um margvísleg stílbrigði sem notuð eru við ritun blaðagreina.
  • Að kynna nemendum ritunarferli blaðagreina.
  • Að þjálfa nemendur í ritun margvíslegra dagblaðatexta.
  • Að þjálfa nemendur í að hlusta á aðra.
  • Að nemendur kynnist vinnuferli við útgáfu dagblaðs.

Vefurinn Upplýsingatækni og söguaðferðin

Á vefnum Upplýsingatækni og söguaðferðin eru kennsluhugmyndir og leiðbeiningar fyrir stafræna efnisgerð.

Þarna eru átta verkefni í upplýsingatækni og stafrænni miðlun sem tengjast jafnmörgum sögurömmum.

Fyrst er fjallað aðeins um söguaðferðina. Undir síðum sem heita 5. bekkur, 6. bekkur og 7. bekkur eru ákveðnir sögurammar kynntir. Jafnframt eru hugmyndir að verkefnum þar sem reynir á stafræna miðlun og leiðbeiningar um vinnu í forritum.

Þetta er ætlað nemendum í 5. – 7. bekk en getur nýst öðrum aldurshópum.

Vefurinn PAXEL123

Vefurinn PAXEL123 er ætlaður börnum á leikskólaaldri og nemendum á grunnskólaaldri sem eru að stíga sín fyrstu skref í að vinna með orð og hugtök tengd móðurmáli og stærðfræði.

Markmiðið er að efla læsi í stærðfræði og móðurmáli með örvandi tölvuleikjum.

Vefurinn Snillismiðjur

Vefurinn Snillismiðjur er afrakstur Sprotasjóðsverkefnisins Vexa – ,,Maker“ hönnunarsmiðjur í grunnskólum sem unnið var 2017 – 2018.

Á síðunni segir meðal annars:

,,Makerspace gengur undir ýmsum nöfnum hérlendis s.s. snjallsmiðja, hönnunarsmiðja, snillismiðja, gerver eða tilraunaverkstæði.

Makerspace er allskonar. Hugmyndin byggir á eflingu sköpunar og uppbyggingu á hæfni sem kennd er við 21. öldina. Hönnun og sköpun á ekki bara heima í sérstökum kennslustundum, það á heima í öllu námi.

Makerspace snýst um hugarfar og tilgang verkefnanna, um að læra af mistökum og að læra að vinna eftir ákveðnu hönnunarferli.“

Tákn með tali

Inn á vef Menntamálastofnunar má finna bókina Tákn með tali 2. Þetta er rafbók sem jafnframt er hægt að hlaða niður sem pdf skjal.

Tákn með tali 2 er orðabók með táknmyndum sem notaðar eru í boðskiptakerfinu TMT. Orðabókinni er skipt í tvo hluta, fyrri hlutinn er kynning á uppbyggingu og tilgangi TMT og ráðleggingar um innlögn og þjálfun. Síðari hlutinn er táknsafnið sjálft.

Eflum lesskilning

Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir setti saman glærupakka sem ber nafnið Eflum lesskilning og er hún þar að kynna meistaraverkefni sitt. Þarna koma fram gagnlegar upplýsingar um vinnu með lesskilning sem vert er að skoða.

Sautján ástæður fyrir barnabókum

Sænska barnabókaakademían setti saman bæklinga á nokkrum tungumálum, þar sem tilteknar eru sautján ástæður fyrir barnabókum. Lestrarvinir fengu leyfi til að þýða bæklinga og nota að vild.

Lestrarvina bæklingarnir eru eftifarandi:

Inn á heimasíðu sænsku akademíunnar er að finna bæklingana á fleiri tungumálum.

 

Lestrarvinir

Lestrarvinir er skemmtilegt verkefni sem sameinar fjölskyldur og bókelska sjálfboðaliða sem heimsækja þær vikulega og lesa fyrir börnin. Þannig eflist lesskilningur barnanna og áhugi þeirra á lestri eykst. Sjálfboðaliðinn kemur í vikulegar heimsóknir á tuttugu vikna tímabili með nýtt og spennandi lesefni í farteskinu og kynnir fyrir barninu þann sið að lesa upphátt. Hver heimsókn er ein klukkustund. Lestrarvinurinn og barnið heimsækja svo bókasafnið saman og kynnast gleðinni sem fólgin er í yndislestri.

Lestrarvinir er samstarfsverkefni Borgarbókasafnsins og Miðju máls og læsis. Uppruni verkefnisins er hollenskur og gengur þar undir nafninu VoorleesExpress. Verkefninu var stýrt af Marloes A. Robin, frá Hollandi, fyrsta veturinn.

Sigrún Jónína Baldursdóttir sem er einn af læsisráðgjöfum Miðju máls og læsis hefur tekið virkan þátt í að halda utan um þetta verkefni. Hún nýtti tækifærið jafnframt og gerði rannsókn á innleiðingu Lestrarvina.

Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um áhrif og árangur reglulegra heimsókna Lestrarvina á áhuga og ánægju barna af bókum og upplestri.

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort foreldrar og sjálfboðaliðar sem þátt tóku teldu að reglulegur upplestur og leikur með tungumálið auki áhuga barna á bókum, efli orðaforða og styðji við málþroska þeirra. Ennfremur var skoðað hvort foreldrarnir í rannsókninni teldu að heimsóknir lestrarvinarins hafi skapað og fest í sessi lestrarvenjur á heimili þeirra. Rannsóknarsniðið var eiginlegt og gögnum var safnað með óformlegum samræðum, vettvangsathugunum, spurningakönnunum og tölvupóstum. Einnig var stuðst við rannsóknardagbók.

Helstu niðurstöður sýndu að þátttakendur voru ánægðir með verkefnið og töldu bæði foreldrar og sjálfboðaliðar að börnin hefðu öðlast aukinn áhuga á bókum og eflst í málnotkun og orðaforða. Foreldrunum fannst þeir sjálfir hafa notið góðs af verkefninu og að lestur væri frekar iðkaður á heimilinu. Nokkrir foreldranna töluðu um að hafa með lestrarvininum kynnst samfélaginu á nýjan hátt og eignast vin. Sjálfboðaliðarnir töldu sig hafa fengið innsýn í ólíka menningu og siði ásamt því að tengjast fjölskyldunni vinaböndum.

Þegar horft er til niðurstaða staðlaðra prófa fyrir börn sem tala íslensku sem annað mál er ljóst, einnig út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, að leita þarf allra leiða til að auka íslenskukunnáttu og jafna stöðu þeirra gagnvart börnum sem eiga íslensku að móðurmáli. Lestrarvinaverkefnið er einn af möguleikunum sem hægt er að nýta til að ná því markmiði.

Nánar má lesa um rannsóknina hér