Hreint haf – haflæsi

Landvernd hefur gefið út rafbók / námsefni er ber nafnið Hreint haf, sem nálgast má hér.

Í kynningabréfinu segir m.a.:

,,Haflæs manneskja gerir sér grein fyrir mikilvægi hafsins í lífi okkar og annarra lífvera á jörðinni og vinnur að því að gæta að heilbrigði hafsins. Haflæs manneskja miðlar upplýsingum um hafið á áhrifaríkan hátt og tekur upplýstar og ábyrgar ákvarðanir í daglegu lífi sem styðja við heilbrigði hafsins. 

Markmið

  • Að nemendur verði læsir á gildi hafsins í lífi þeirra og mikilvægi þess hjá lífkerfum jarðar.
  • Að nemendur skilji mikilvægi hafsins fyrir lífkerfin á jörðinni og geti skýrt hvernig hafið hefur áhrif á loftslag, framleiðslu súrefnis, fæðu og lífbreytileika (haflæsi).
  • Að nemendur þekki uppruna og sögu plasts, eiginleika og kosti þess.
  • Að nemendur læri um plastmengun í hafi og hvernig hægt sé að koma í veg fyrir hana.
  • Að nemendur öðlist færni, getu og þekkingu á því hvernig hægt sé að takast á við plastmengun í hafi.
  • Að nemendur þjálfist í að taka eigin ákvarðanir og vinni í heimabyggð.“

Ritunarvefur Menntamálastofnunar

Menntamálastofnun heldur úti Ritunarvef, þar sem eru verkefni fyrir ritun og skapandi skrif

Markmiðið með Ritunarvefnum er að allir sem vilja skapa geti fundið verkefni við sitt hæfi, til að efla sköpunina, þjálfa íslenskuna, auka áhuga sinn á lestri og stuðla þannig smám saman að betri læsi.

Allir með – tölum saman

SAMFOK í samstarfi við Móðurmál og einstaka móðurmálsskóla á höfuðborgarsvæðinu stóðu fyrir málþingum um skólamál með fókus á erlenda foreldra.

Nálgast má glærur hér á síðu SAMFOKS og nánari umfjöllun um málþingin er að finna hér.

HLJÓM-2

Inn á vef Menntamálastofnunar má finna gagnlegar upplýsingar um HLJÓM-2. Þar eru meðal annars talglærur sem fjalla um hvernig unnið er með niðurstöður og hugmyndabanki frá kennurum um þjálfun hljóðkerfisvitundar.

Rafræn brandarabók Kringlumýrar

Í tilefni barnamenningarhátíðar var formleg útgáfa á brandarabók Kringlumýrar. Hún er í rafrænu formi og inniheldur safn af bröndurum. Bæði gamalt efni og frumsamið frá börnum af öllum 8 frístundarheimilum Kringlumýrar.

Grunnhugmyndin er sú að safna saman bröndurum sem hentugir eru fyrir börn í formi sem auðvelt er að nálgast. Öllum er frjálst að hlaða niður bókinni og nýta. Við munum bæta og uppfæra bókina áfram því um lifandi plagg er að ræða.

Það er kjánalegt hversu oft við rekumst á ljóta brandara í brandarabókum fyrir börn. Þar sem grínið felst í áfengisneyslu, kynlífi, rasisma, fordómum eða viðlíka hlutum. Þá eru hafnfirðingabrandarar og ljóskubrandarar fullkomlega þar í hópi. Oft má samt taka slíka brandara og breyta þeim með því að sleppa þeim þætti sem er „ljótur“. Ef að þið heyrið ykkur segja í huganum „ekkert má nú lengur“ þá skulið þið loka það frá öllu dagsljósi því það á ekki heima í þessari umræðu.

Af hverju er slæmt að nota orðið Hafnfirðingur? Það er ekkert endilega voðalega slæmt þegar við tökum fyrir hóp af Íslendingum eftir búsetu en það smitast engu að síður alveg jafn mikið og brandarar um hvað gyðingar eru nískir eða múslimar vondir eða konur kunna ekki að bakka og svo framvegis. Við erum að skapa hugmyndaheim í kringum hóp einstaklinga sem hefur ekkert unnið til sín. Þetta er samtal sem þarf óneitanlega að taka við nokkra krakkanna. Af hverju má ég ekki segja að allar ljóskur séu heimskar og geti ekki andað nema hafa „anda inn, anda út“ í eyrunum allan daginn? Það er einfaldlega af því að ljóshærðu manneskjunni þarna gæti liðið illa yfir því. Við eigum að taka tillit til allra í opinberu rými. Það er ekki þjáning að þurfa að breyta einu orði í brandara, það getur verið þjáning að hlusta á alla hlægja yfir sjálfsmynd manns ítrekað.

En er þá ekki ljótt að segja krakkinn? Nei, það er líka í fullkomlega góðu lagi að segja foreldrið, kennarinn, frístundaleiðbeinandinn, forstöðumaður, fullorðni einstaklingurinn og svo framvegis. Það eru einfaldlega ekki eins gildishlaðinn orð og hafa ekki orðið þess valdandi að hópur verði fyrir ofbeldi.

Hér má nálgast fyrstu rafrænu brandarabók Kringlumýrar.

Dagur íslenskrar tungu – hugmyndabanki

Inn á vef Stjórnarráðs Íslands má finna hugmyndabanka fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þar er að finna margskonar verkefni sem skemmtilegt er að nýta á degi íslenskrar tungu.

FB-síður sem geta gagnast í starfi leik- og grunnskólakennara

Hér fyrir neðan má finna slóðir á FB-síður sem geta gagnast kennurum. Þessi listi er alls ekki tæmandi.

Vefurinn Fræðsluskot

Vefurinn Fræðsluskot er fyrir önnum kafna kennara í fjölmenningarlegu umhverfi. Þarna eru í boði hagnýt verkefni fyrir alla kennara. Meðal annars má finna Orðaþrennu vikunnar fyrir eitt skólaár, en tilgangur þess verkefnis er að auðga orðaforða og efla lesskilning nemenda.

Samstarf leikskóla og grunnskóla í Víkurhverfi Grafarvogi

Frá árinu 2001 hefur samstarf á milli leikskólans Nes/Hamra og grunnskólans Kelduskóla/Vík blómstrað. Samstarfið er mótað út frá hugmyndafræði Söguaðferðarinnar (Storyline), þar sem meðal annars er unnið með söguramma.

Á haustin er fundur með þeim kennurum sem koma að samstarfinu til að leggja línurnar. Unnið er með tvo söguramma yfir veturinn. Á haustönn er unnið með kvæði, þjóðsögur eða ævintýri og er mismunandi eftir árum hvað valið er. Hér má finna dæmi um söguramma um Bakkabræður.

Á vorönn er alltaf unninn sami sögurammi, en hann heitir Að byrja í grunnskóla og má nálgast hann hér. Inn í þennan ramma er markvisst verið að kynna fyrir börnunum grunnskólann í heild sinni með því að flétta vinnu þeirra inn í íþróttir, list- og verkgreinar. Þau hitta sérgreinakennarana og vinna undir handleiðslu þeirra.

Orðaforði barnanna er auðgaður með því að taka fyrir lykilorð, orðatiltæki, málshætti og samheiti. Unnið er með bókstafi og ritun. Lögð er áhersla á að börnin tjái sig fyrir framan hóp, vinni saman og geti sett sig í spor annarra.

Við lok hvers söguramma er ákveðin uppskeruhátíð þar sem börnin kynna fyrir foreldrum sínum vinnu sína. Þá er jafnvel sett upp sýning á verkum barnanna og þau setja upp leikrit.

Endurmatsfundir eru alltaf við lok hvers söguramma og á vorin er tekin saman skýrsla.

Heiða Sigurðardóttir leikskólakennari og deildarstjóri í Hömrum hefur haldið utan um þetta samstarf fyrir hönd leikskólans frá upphafi og er því hlaðin reynslu.

María Haraldsdóttir sérkennari í Vík heldur utan um þetta samstar fyrir hönd grunnskólans og tekur á móti börnunum þar.

Það er samdóma álit þeirra sem koma að þessu samstarfi að það sé árangursríkt að mynda þessa samfellu á milli skólastiga. Börnin mæta örugg og hugrökk í 1.bekk og foreldrarnir eru mjög jákvæðir og ánægðir með samstarfið.

Eftir að Hamrar og Bakki sameinuðust undir nafninu Nes, þá hafa Bakkabörnin tekið þátt í verkefninu.